Search
Close this search box.

مصاحبه

دستگاه پرُ کن

دستگاه پرُ کن (یا پر‌کن) یک وسیله است که برای پر کردن انواع مایعات و مواد خمیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها معمولاً در